Öğrenci Aile Rehberliği

Bu düşünceyle, velinin ödevle ilgili kaygılarını en alt düzeye indirecek, eğlendirirken de eğitecek bir çalışma programı uygulanmaktadır.Tüm bunları yaparken  aynı  zamanda,
• Yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurmayı,
• Belli ilkeler edinerek kendine güvenmeyi,
• Soru sorarak çözümler üretmeyi,
• Yeni aktivitelerle tanışmayı,
• Yaratıcılığı geliştirmeyi,
• Araştırma yapmayı,
• Çevresiyle olumlu ilişkiler kazanmayı,
• Kendini özgürce ifade etmeyi, desteklemekteyiz.