Drama

Çocukların eğlenerek katıldıkları ve eğlenirken öğrendikleri drama etkinliklerinin etkili bir şekilde uygulanabilmesinde öğretmenler önemli bir role sahiptir.